İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sıfır İş Kazası hedefini ana hedef olarak seçerek; ulusal ve uluslararası yasalara, standartlara uygun çalışma disiplini ile çalışarak sektöründe uluslararası çapta önder bir firma olmak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek, İSG yönetimi ve İSG performansını sürekli iyileştirmek, faaliyetleri İSG yönetim planı dâhilinde oluşturarak ve yönetilmesini sağlayarak, iletişim ve paylaşıma açık, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratan ve onları motive eden yönetim anlayışıyla, efektif eğitim ve ekipman kullanma politikası ile beraber, kulelerdeki kazasız geçen gün sayısını 365 yapmak, personeli dahil ederek geliştirilmiş bir risk değerlendirme sistemini kurmak, aktif denetleme ve düzenleme süreçlerini oluşturmak, yerel otoriteler ile birlikte ve uyumlu hareket politikası ile, personel ve üst yönetim arasında sağlıklı ve efektif iletişim kanalları oluşturarak tüm İSG faaliyetlerini sürekli iyileştirerek sürdürmek.

 

Başkan'ın İSG Mesajı

BORDRILL gerçekleştirdiği operasyonların risklerinin bilincinde olarak personelini eğitmekte ve aldığı tüm önlemleri bu bağlamda değerlendirerek eğitim planları geliştirmekte, takibini yapmakta ve etkili denetleme süreçlerinden geçirerek mükemmelleştirmektedir. İnsana verilen değerin kazanımlarının farkında ekibimiz ve aktif katılımları ile operasyonlarımızı değerlendiriyor ve yönlendiriyoruz.
 

Yükleniyor
Bilgi Toplumu Hizmetleri