Çevre

Çevre Politikası

Sürdürülebilir gelişmeye açık ve çevre koruma olgularından yola çıkılarak bulunduğumuz sektörde faaliyetimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek, bunun için de gereken önlemleri alarak uygun teknolojiyi kullanmak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda amacımız  “Çevre Yönetim Sistemi” uygulanarak sondaj faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre boyutlarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini sürekli kontrol altında tutmaya ve sistemimizi periyodik olarak değişen koşullarda gözden geçirip çevreyi koruma performansımızı sürekli olarak artırmaya çalışmak.

Bu amaçla; çevre ile ilgili onaylanmış tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, elektrik, yakıt ve su gibi kaynakların sarfiyatlarını azaltıcı önlemler alıp her yıl hedefler koyarak iyileştirmeyi, faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek önlemler planlamayı ve uygulamayı, çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı, şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı, Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile iletişim kurarak gerektiğinde bilgi paylaşmayı,  çevre standartlarımızı hep birlikte yükseltmeyi hedeflemekte, tüm sistemi belirli periyodlarda gözden geçirerek sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını taahhüt etmekteyiz.

 

Başkan'ın Çevre Mesajı

BORDRILL, asıl işvereninin doğa olduğu bilincinde olarak faaliyetlerini biçimlendirmekte ve bu kapsamda gerçekleştirdiği tüm operasyonları çevreye ve insana en az olumsuz etkide bulunacak şekilde planlamak ve uygulamaktadır.

Yükleniyor
Bilgi Toplumu Hizmetleri